STRUCTURA ŞI COMPONENŢA COMISIILOR DE LUCRU CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI COLEGIULUI JUDEŢEAN AL MEDICILOR MUREŞ 

 

   1. Comisia de Studii și Strategii de Dezvoltare

Coordonator – Președintele Biroului, Prof. Univ. Dr. Horațiu SUCIU

Prof. Univ. Dr. Anca Ileana Sin – președinte

Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu – membru

Șef lucr. Dr. Claudiu Molnar-Varlam - membru

Șef lucr. Dr. Szederjesi  Janos - membru

Dr. Lucian Băilă  - membru


2. Comisia Imagine, Relații Interne și Externe

Coordonator – Președintele Biroului, Prof. Univ. Dr. Horațiu SUCIU

Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu – președinte,  purtător de cuvânt

Prof. Univ. Dr. Anca Ileana Sin - membru

Conf. Univ. Dr. Cristian Marius Boeriu - membru

Dr. Camelia Florea- membru 


3. Comisia Profesional științifică și de Învățământ

Coordonator vicepreședinte -  Prof. Univ. Dr. Leonard AZAMFIREI

Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei - președinte

                Prof. Univ. Dr. Rodica Togănel - membru

      Conf. Univ. Dr. Manuela Camelia Cucerea - membru

      Conf. Univ. Dr. Radu Mircea Neagoe - membru

 Șef lucr. Dr. Claudiu  Molnar-Varlam - membru


4. Comisia pentru Rezidenți și Tineri Medici 

Coordonator vicepreședinte - Prof. Univ. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN

Conf. Univ. Dr. Călin Molnar - președinte

 Prof. Univ. Dr. Oana Cristina Mărginean – membru

       Conf. Univ. Dr. Cristian Marius Boeriu – membru

       Șef lucr. Dr. Horațiu Valeriu Popoviciu – membru

       Dr. Radu Căpîlnă – membru 


5. Comisia Economico-Socială și de asigurări sociale de sănătate 

Coordonator vicepreședinte - Prof. Univ. Dr. Oana Cristina MĂRGINEAN

       Prof. Univ. Dr. Simona -Maria  Bățagă - președinte

       Prof. Univ. Dr. Oana Cristina Mărginean - membru

       Șef lucr. Dr. Remus-Horațiu Moldovan - membru6. Comisia de etică și deontologie profesională 

Coordonator vicepreședinte - Dr. Vasile BUD 

Dr. Vasile Bud – președinte

Prof. Univ. Dr.  Simona-Maria  Bățagă – membru

Conf. Univ.Dr. Radu Mircea Neagoe - membru

Șef lucr.Dr. Claudiu Molnar-Varlam - membru

Dr. Lucian Băilă - membru

Dr. Ioan Micu - membru

 Dr. Octav Marius  Russu - membru


7. Comisia de Jurisdicție Profesională  

Coordonator vicepreședinte - Dr. Vasile BUD


       Conf. Univ. Dr. Ariana Ligia Bancu - președinte

        Prof. Univ. Dr. Oana Cristina Mărginean - membru

       Prof. Univ. Dr. Anca Ileana Sin – membru

       Conf. Univ. Dr. Călin Molnar- membru

       Conf. Univ. Dr. Cristian Marius Boeriu – membru

        Șef lucr. Dr. Horațiu-Valeriu Popoviciu - membru

        Dr. Lucian Băilă – membru

        Dr. Camelia Florea – membru

        Dr. Octav Marius Russu - membru


8. Comisia Administrativă Financiar-Contabilă

Coordonator secretarul Biroului, Șef lucr. Dr. Remus-Horațiu MOLDOVAN


        Șef lucr. Dr. Remus-Horațiu Moldovan - președinte

        Conf. Univ. Dr. Manuela Camelia Cucerea - membru

                     Șef lucr. Dr. Szederjesi Janos - membru

                     Dr. Radu Căpîlnă - membru

                     Dr. Ioan Micu – membru 


9. Comisia Acreditări și Avizări 

Coordonator secretarul Biroului, Șef lucr. Dr. Remus-Horațiu MOLDOVAN

 Șef lucr. Dr. Szederjesi Janos - președinte

  Prof. Univ. Dr. Anca Ileana Sin – membru

  Șef lucr. Dr. Remus-Horațiu Moldovan - membru

 
 

Reprezentantii Colegiului Judetean al Medicilor Mures in Adunarea Generala a Colegiului Medicilor din Romania sunt:

 Dr. Bud Vasile
 
Prof. Univ. Dr.Suciu Horațiu
 
Șef lucr. Dr. Mureșan Vasile Adrian
 
Conf. Univ. Dr. Molnar Călin
 
Prof. Univ. Dr. Bățagă Simona-Maria
 
Conf. Univ. Dr. Boeriu Cristian Marius
 
Șef lucr. Dr. Popoviciu Horațiu-Valeriu
 
Dr. Russu Octav Marius
 
Conf. Univ. Dr. Bancu Ligia Ariana
 
Prof. Univ. Dr. Azamfirei Leonard
 
Dr. Băilă Lucian
 
Șef lucr. Dr. Molnar Varlam-Claudiu
 
Dr. Căpîlnă Radu
 
Prof. Univ. Dr. Mărginean Cristina Oana
 
Conf. Univ. Dr. Neagoe Radu Mircea
 
Șef lucr. Dr. Szederjesi Janos
 
Șef lucr. Moldovan Horațiu-Remus
 
Prof. Univ. Sin Ileana Anca
 
Conf. Univ. Cucerea Manuela Camelia
 
Dr. Micu Ioan
 
Dr. Florea Camelia 
 

 

Ultimele cursuri